א א א

מנכ"ל הפדרציה לבוררות

עו"ד דרור רוזנברג, בעל תואר שני במדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית. בעל נסיון רב בתפקידי פיתוח וניהול בעולם ההיטק. 

 

 

 

פרסומים

הסדרי הטיעון השתלטו על המשפט הפלילי 

 

[לקריאת המאמר]
www.themarker.com

השתלטות הסדרי הטיעון על ההליך הפלילי תוך דילוג על ההליך המשפטי הקבוע בחוק גורם לפגיעה באמון הציבור במערכת המשפט, ובתחושת הצדק של הציבור.

בפועל, מערכת המשפט העבירה את ההכרעה בהליך הפלילי למנגנון משא ומתן שהוא הליך אלטרנטיבי להליך המשפטי. מנגנון הסדרי הטיעון הוא כנראה היעיל ביותר מבחינת ניצול הזמן, אך יעילות זו גובה מחירים המטילים צל כבד על התועלת העולה ממנו. קיימים מודלים אלטרנטיביים אחרים שיכולים לפנות את העומס מבתי המשפט, תוך שמירה על מהות ההליך הפלילי. לדוגמה ישנה מסה של תביעות העוסקות בעבירות פליליות שבין שני פרטים, כמו גניבה של עובד ממעביד. העניין הציבורי בעבירות אלה מצומצם, האינטרס של המעסיק הוא לקבל את הגנבה בחזרה. למעביד אין אינטרס לשלוח את העובד לכלא או לפגוע בשמו הטוב של העובד על-ידי רישום פלילי. בתיקים מסוג זה יכולה המדינה לקבוע מדיניות הרואה בעין טובה הסכם שהנפגע והפוגע הגיעו אליו בהליך גישור. אם ההסכם יכובד על-ידי הצדדים, ההליך הפלילי יוקפא על-ידי הפרקליטות. במקרה של עבירה חוזרת של הנאשם, ניתן יהיה לפתוח את התיק מחדש.

העברת מסות של תיקים להליכים כאלה תפנה את בתי המשפט לעשיית "משפט" במובנו הקלאסי, תוך שימוש בכלים ובמוסדות שהחוק מעמיד לרשותו. ובנוסף, מרכיבי השיקום וההרתעה הטמונים בכלים אלו ישמשו את מטרתו של הדין הפלילי באופן טוב יותר. כך יוכלו בתי-המשפט וגורמי הסיוע להתפנות לטיפול איכותי בתיקים משמעותיים, תוך שייחסך זמנו וזמנה של הפרקליטות, ותיווצר שביעות-רצון הן מצד המתלונן והן מצד הנאשם.

בוררות יכולה לפתור את מלחמות ההתשה של אזרחים מול חברות הביטוח

 

 

 

 

(Link)

[לקריאת המאמר]
www.themarker.com

מערכת המשפט הישראלית, כמו מערכות משפט מדינתיות אחרות, מתנהלת על פי מארג רחב ומורכב של כללי פרוצדורה אשר נועד לנטרל יתרון לא הוגן של אחד מהצדדים, ולהבטיח שכל  הניצבים בפני בית המשפט יקבלו את יומם במסגרת הליך הוגן ויעיל. בפועל, מורכבות החוק והפרוצדורה יצרו חסם המעניק יתרון מובהק למי שבאפשרותו להשקיע משאבים יקרים בהליך משפטי ממושך ומסורבל, ולמי שיודע להשתמש שימוש טקטי בהליכים כדי למשוך זמן ולהתיש את הצד השני. יכולתו הכספית של צד בהליך משפטי קונה לו סיכוי גדול יותר להנצל מעונש, להגן על זכויותיו, או לצאת מסיכסוך כשידו על העליונה.

מאבק של אזרח על זכויותיו, מתרחש בדרך כלל כשברקע קיימת התמודדות נוספת של האזרח עם מחלה, נזק בריאותי או נזק כלכלי. האזרח נלחם לבדו, עליו לפנות לטובת המאבק על זכויותיו זמן ואנרגיה, וזאת במהלך החיים שהם עמוסים ממילא. באופן פרדוקסלי, פרוצדורות המשפט שנועדו להבטיח שוויון והליך הוגן מנוצלות בידי גופים גדולים ומנוסים במלחמות התשה כדי לסכל את נסיונו של האזרח למימוש זכויותיו.

ביכולתו של המחוקק לתת פתרון חלקי לחוסר איזון זה. עליו לקבוע שבסכסוכים שבין אזרח מהשורה לארגון גדול, תינתן לצד החלש – האזרח, האפשרות לבחור אם הסכסוך יתברר בפני בית משפט או בפני בורר. הליך בוררות מנטרל במידה רבה את היתרון המובנה שיש לצד החזק, שכן בהליך בוררות ניתנת לבורר סמכות לברר סכסוך או מחלוקת תוך התמקדות במהות, בשחרור מכבלי הפרוצדורה המשפטית, וללא חשש מערעור המתבסס על פרוצדורה. משנוטרלה היכולת להשתמש בפרוצדורה ככלי טקטי, מגיעים הצדדים לבירור המחלוקת מנקודת טיעון שוויונית יותר.

חזרה