א א א
top03.jpg

נשיא הפדרציה

נשיא הפדרציה הינו אדם רם מעלה, בעל ניסיון עשיר בתחום המשפט והבנה מעמיקה של תחום הבוררות. נשיא הפדרציה, אמון על מינוי חברי הועדה לאישור בוררים וכן על מינוי בוררים וניהול רשימת הבוררים בערכאה שנייה. הרשימה לערכאה שנייה, תובא ע"י הנשיא לאישור מועצת המנהלים של הפדרציה לבוררות.

באחריות נשיא הפדרציה למנף את פעילות הפדרציה לבוררות בארץ ובחו"ל ע"י יצירת קשרים ושיתופי פעולה הדדיים והידוק קשרים בינלאומיים לצורך קידום בוררויות בינלאומיות ויצירת חיבורים עסקיים.