top01.jpg

הגשת מועמדות לתפקיד בורר/ת

תואר
Invalid Input

שם פרטי*
לא תקין

שם משפחה*
לא תקין

נייד*
לא תקין

פקס
Invalid Input

 
טלפון בעבודה*
לא תקין

טלפון בבית
Invalid Input

דואל*
כתובת דוא"ל לא תקינה

מען למשלוח דואר:

כתובת*
לא תקין

ישוב*
לא תקין

מיקוד*
מיקוד לא תקין, 7 ספרות בבקשה

תחומי התמחות

משלח יד
Invalid Input

התמחויות
Invalid Input

מומחיות
Invalid Input

תפקידים
Invalid Input

אירועים רלוונטיים
Invalid Input

שפות
Invalid Input

מידע בתחום המשמעתי / פלילי

האם התנהלה או מתנהלת נגדך חקירה בתחום המשמעתי ?*
לא תקין

פרטים נוספים
Invalid Input

האם הועמדת לדין משמעתי? *
נא לבחור

באיזה נושא
נא למלא

האם התנהלה או מתנהלת נגדך חקירה בקשר לביצוע עבירה פלילית או משמעתית או תלונות או קובלנות תלויות ועומדות ? * (לרבות עבירות פיסקאליות, תלונות בלשכת עורכי הדין וכד' ולמעט עבירות קנס וברירת משפט)
לא תקין
באיזה נושא

Invalid Input
האם נחקרת תחת אזהרה?*
לא תקין

באיזה נושא
Invalid Input

האם הנך בעל דין בתיקי הוצאה לפועל ? *
לא תקין

פרטים נוספים
Invalid Input

העלאת קבצים

אנא צרפ/י קורות חיים, תעודות ורישיונות רלוונטיים

שים לב: ניתן להעלות קבצים בפורמט וורד, אקרובט בלבד. גודל הקובץ לא יעלה על 1 מגה.

קובץ 1*

ניתן לשלוח קבצי מסמכים או תמונה בלבד!

קובץ 2*

ניתן לשלוח קבצי מסמכים או תמונה בלבד!

קובץ 3*

ניתן לשלוח קבצי מסמכים או תמונה בלבד!

קובץ 4*

ניתן לשלוח קבצי מסמכים או תמונה בלבד!

*

לא תקין

קוד אימות
לא תקין