א א א
top02.jpg

ועדת ביקורת

וועדת הביקורת אמונה על בחינה ופיקוח כל הליכי הבוררות שנעשים בפדרציה משלב מינוי בורר לתיק, ניהול הליך הבוררות, פסק הדין ועוד. עם קבלת פסק דין בתיק בוררות, יועבר התיק לביקורת הוועדה, לצורך פיקוח ובקרה על ניהול התיק והגורמים הרלוונטיים.