א א א
top02.jpg

מבקר פנים

מבקר הפנים של הפדרציה לבוררות, אמון על ביקורת ופיקוח התנהלות הפדרציה בכל הקשור למנהל תקין, ניהול כספים, שירות לקוחות וכיוצ'ב. מבקר הפנים יבצע ביקורת שוטפת על תהליכי העבודה המתקיימים בפדרציה לבוררות ויגיש דוח אחת לשנה למועצת המנהלים של הפדרציה לצורך בחינת דרכים לייעול ושיפור מנהל תקין, כללים ותקנון הפדרציה.
מבקר הפנים ישמש כ"נציב תלונות" ללקוחות הפדרציה לבוררות.