א א א
top01.jpg

5. נוהל פתיחת הליך בוררות

  1. משאושרה הבקשה לפתיחת הליך הבוררות על ידיי הפדרציה, תתואם פגישה בנוכחות כל הצדדים ונציג הפדרציה, ובה יסוכם מתווה הדיון ופרטיו וייחתם הסכם בוררות שיחייב את הצדדים.
  2. הצדדים יבחרו בהליך הבוררות המועדף עליהם – הליך מואץ, בוררות זבל"א, בורר יחיד, שלושה בוררים וכיו"ב.
  3. הפדרציה תעמיד לרשות הצדדים כל מידע שיידרש לשם קבלת החלטה מושכלת ונכונה.