א א א
top01.jpg

בוררות

בוררות היא שיטה ליישוב סכסוכים בה צדדים למחלוקת מסכימים כי הסכסוך שביניהם לא יוכרע בבית משפט, אלא יוכרע על ידי צד שלישי, אובייקטיבי המוסכם עליהם. הצדדים רשאים לקבוע את הכללים להכרעת הסכסוך על ידי הבורר. חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 המסדיר את סוגיית הבוררות בדין הישראלי, מעניק לבורר סמכויות שיפוט רחבות למדי וקובע כי פסק בוררות מחייב את הצדדים לו ככל "מעשה בית-דין".