א א א
top02.jpg

דין מהותי וסדרי דין

אחת האבחנות הבסיסיות בחוק היא האבחנה בין משפט מהותי למשפט פרוצדורלי.

המשפט המהותי (הדין המהותי) עוסק בתוכן. המשפט המהותי קובע האם קיימת זכות או האם מוטלת חובה.

המשפט הדיוני (הדין הפרוצדורלי או סדר הדין) עוסק בכללים לניהול המשפט כגון רשימת המסמכים הדרושים לפתיחת התיק. הדין הפרוצדורלי נועד לשמור על מאזן האינטרסים של הצדדים למשפט ובינם לבין בית המשפט, ומורות כיצד יש לנהוג, תוך הגנה על זכויות כל צד במשפט.

מטיבו וטבעו, אין המשפט הפרוצדורלי קובע, או מתיימר לקבוע, את זכויותיהם המהותיות של הצדדים, אלא רק את הדרך בה יתנהל המשפט בפני בית המשפט.

הצדדים המביאים סכסוך להכרעת בורר יכולים לקבוע האם יכריע לפי הדין המהותי או לפי הצדק או אולי לפי דין זר או דין דתי. הצדדים רשאים להחליט האם ההליך יתנהל לפי כללי הדין של בתי המשפט או שכללי הדיון בהליך יהיו פחות נוקשים.