א א א
top01.jpg

בוררות זבל"א

זב"לא (ראשי תיבות: זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד) הינו הסדר ייחודי לבחירת בוררים בסכסוכים, שמקורו במשפט העברי במסכת סנהדרין דף כג' א' שם נאמר: "דיני ממונות בשלושה, זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, ושניהן בוררים להן עוד אחד". משמעותו היא שכל צד מביא את הבורר שלו, הבוררים שומעים את הראיות ביחד עם הבורר הנוסף, ולאחר סיום שמיעת הראיות מנסים השנים להגיע לפסק מוסכם. אם אינם מסוגלים לכך, ימונה בורר שלישי, ושני הבוררים ינסו לשכנע אותו בצדקת עמדתם, והוא אשר יכריע ביניהם.