א א א
top02.jpg

חוק הבוררות

בשנת 1968 חוקקה הכנסת את חוק הבוררות, המסדיר את נושא הבוררות במשפט הישראלי. חוק הבוררות החליף את פקודת הבוררות המנדטורית, שהחליפה בשנת 1926 את הקודקס האזרחי העות'מאני המבוסס על המשפט המוסלמי אשר הסדיר את דיני הממונות בארץ בימי הטורקים, וקבע הסדרי בוררות.
החוק הישראלי מעודד בוררות, ורואה בה דרך טובה להסדיר סכסוכים מסוימים. סעיף 79ב לחוק בתי המשפט קובע כי בית משפט הדן בעניין אזרחי רשאי להעביר עניין לבוררות. סעיף 65 לחוק בתי המשפט קובע כי שופט בבית המשפט לתביעות קטנות יכול לדון בעניין כבורר. חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992, קובע כי דיון בפני המשקם כמוהו כבוררות.