א א א

האם פסק הבורר מחייב את הצדדים?

פסיקתו של הבורר, הניתנת בתום הליך הבוררות מחייבת את הצדדים ודינה כפסק דין של בית משפט. הבורר נותן לצדדים פסיקה מנומקת בכתב וכל צד מחויב לבצע את פסיקת הבורר בהתאם לאמור בפסק הבורר. פסק הבורר ניתן לערעור בהתאם לתקנות, חוק הבוררות ולתנאי הסכם הבוררות עליו חתמו הצדדים.