א א א

מה קורה אם צד אחד מתחרט באמצע ולא מעוניין להמשיך בהליך גישור או בוררות?

בעניין זה יש הבדל מוחלט בין הליך בוררות להליך גישור.

בהליך בוררות, מרגע שהסכימו הצדדים שפתרון הסכסוך יבוצע באמצעות בוררות, ונחתם הסכם בוררות, צד לא יכול להתחרט ולהפסיק את ההליך באמצע, בהתאם לחוק הבוררות. במידה וצד כלשהו מפר את ההסכם ופועל בניגוד לו, לבורר יש אפשרות להטיל סנקציות בכפוף לחוק הבוררות ולהסכם הבוררות עליו חתמו הצדדים בתחילת ההליך.

 

בהליך גישור, לעומת זאת, כיוון שמדובר בהליך שנועד להביא את הצדדים בעצמם להסכים על הפתרון לסכסוך, אי אפשר לכפות על צד מהצדדים להשתתף בהליך, ובאפשרותו לעזוב את ההליך בכל שלב.