א א א

כמה זה עולה?

עלות הליך בוררות בפדרציה לבוררות ידוע מראש ומוסכם, בהתאם לבחירת סוג הליך הבוררות הרצוי והמתאים, ובמספר הבוררים שישמשו בהליך.
בניגוד לנהוג בתחום זה, בפדרציה לבוררות המחיר קבוע וידוע מראש, כך שהתמחור לא נעשה לפי פגישה זאת כדי למנוע עינוי דין ו"סחבת" מיותרת, וכדי שהליך הבוררות יתבצע בזמן שנדרש לכך במהירות ביעילות.

מחירון