א א א

האם מישהו יכול להכריח אותי להגיע לבוררות?

בוררות נעשית רק בהסכמת כל הצדדים הנוגעים לסכסוך ולא ניתן לחייב אף אדם להגיע לבוררות. עם זאת, אין ספק שעדיף לצדדים להגיע להסכמה על בוררות, מכיוון שבמידה ולא תהיה הסכמה, המוצא האחרון של הצד התובע הינו תביעה משפטית, וכך הצדדים ימצאו עצמם בין כתלי בית המשפט במשך שנים. המשמעות היא בזבוז כסף וזמן יקר, וחבל.