א א א

האם אני יכול לבחור את הבורר?

בוודאי. בוררות מתקיימת בהסכמה ובחירת הבורר נעשית ע"י הצדדים ובהסכמתם. בפדרציה לבוררות ניתנת לצדדים אפשרות לבחור בורר מתוך רשימת בוררים שהורכבה עבורם, בהתאם לתחום הסכסוך ואופיו ולאחר שבוצעה בדיקה של אי ניגוד אינטרסים לבוררים המוצעים.
במידה והצדדים לא מגיעים להסכמה, הם מקבלים רשימת בוררים נוספת לבחירה. במקרה שגם כאן, לא הגיעו הצדדים להסכמה, הפדרציה לבוררות תבחר בעבורם את הבורר.