א א א

מה קורה אם לאחר קבלת פסק בורר, צד אחד לא מבצע את הנדרש ממנו? יש סנקציות?

אכן ישנן סנקציות במידה וצד מסוים לא מוכן למלא אחר פסק הבורר. הבוררות מחייבת את הצדדים ופסק בורר דינו כפסק דין של בית משפט. במידה וישנו סירוב של צד זה או אחר למלא את פסק הבורר ככתבו וכלשונו, ניתן לבצע הליך מקדמי – אחד הצדדים מגיש את פסק הבורר לאישור בבית המשפט, הליך פרוצדורלי שלוקח מספר ימים ופסק הבורר הופך לפסק דין לכל דבר ועניין, וניתן לאכוף אותו בהוצאה לפועל. לאחר האישור, חלים על פסק הבורר, כל דיני האכיפה העומדים לרשות בית המשפט במקרה של סירוב צד למלא את פסק הדין.