א א א

האם אני יכול לבקש שיחליפו בורר באמצע הבוררות?

לא ניתן להחליף בורר באמצע הליך בוררות, אלא אם התגלו נסיבות של ניגוד עניינים או אם נבצר מהבורר להמשיך לנהל את ההליך. לאחר שהסכימו הצדדים ובחרו בורר, אין אפשרות לצד זה או אחר להתחרט, אלא אם ישנן נסיבות חריגות הדורשות החלפת בורר.