הצד השני לא מוכן לדבר איתי. האם אתם מסייעים לנו להגיע לבוררות?

הפדרציה לבוררות מסייעת לצדדים להגיע לשולחן הדיונים. עם הגשת בקשה לפתיחת הליך בוררות, ובמידה ואכן הסכסוך מתאים לבוררות, הפדרציה מיידעת את כל הצדדים הנוגעים בעניין על הגשת הבקשה, מעבירה מידע כללי המסביר על הליך הבוררות ויתרונותיו, על הפדרציה ומעניקה לכל צד הסבר מקצועי, במטרה לסייע לצדדים בהדברות והגעה לפתרון הסכסוך בדרכי נועם.