א א א

האם מותר להביא עדים או מומחים בהליך בוררות?

בוודאי. ניתן להגיע חומר ראייתי, להביא עדים או מומחים הקשורים לנושא הסכסוך גם בהליך בוררות. אופן ההליך והתנהלותו מוסדר כבר במעמד כתיבת וחתימת הסכם הבוררות.