א א א

מה קורה אם הצדדים לא מצליחים להגיע להסכמה על הבורר?

במידה והצדדים לא מגיעים להסכמה, לאחר שקיבלו לידיהם שתי רשימות של בוררים מתאימים מהפדרציה לבוררות, אזי תבחר הפדרציה לבוררות את הבורר בעבורם.