א א א

האם ניתן לערער על פסק הבורר?

ניתן לערער על פסק הבורר. הצדדים יכולים לקבוע בהסכם הבוררות את נושא הערעור, כולל בחירה בערכאת ערעור והתניית תנאים להגשת ערעור. גם במידה ולא קבעו הצדדים על הזכות לערער בהסכם, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט, בהתאם לחוק הבוררות, הקובע כי בנסיבות מסוימות ניתן לערער על פסק בורר. בית המשפט בוחן האם נגרמה פגיעה בזכויותיו של צד בסכסוך במסגרת הליך הבוררות.