א א א

מה ההבדל בין בית משפט לבוררות?

נושא הליך בוררות בית משפט / תביעה משפטית
זמנים הליך קצר. הליך שיכול להמשך מספר שנים (בין 5-7 שנים לפי נתונים שפורסמו ע"י מערכת בתי המשפט).
חיוב התייצבות נעשה בהסכמה הצדדים. הגשת תביעה משפטית ע"י צד אחד מחייב התייצבות של הצדדים בסכסוך.
דיסקרטיות הליך דיסקרטי. מידע חשוף לציבור. מופיע ברשומות בתי המשפט.
עלות. הליך חסכוני יותר וההוצאה בפדרציה לבוררות ידועה מראש. עלויות כגון אגרות, עו"ד, זמן עבודה והוצאות נוספות.
אווירה אווירה נעימה וידידותית במקום בלתי אמצעי. קר, מנוכר ולרוב מייצר חשש ורתיעה.
הגורם הפוסק בורר מקצועי מומחה בתחום הסכסוך, שנבחר ע"י הצדדים. נשען על החוק היבש, אך גם על הנורמות הנהוגות בשוק. הבורר כפוף לתקנון הפעילות ולקוד האתי של הפדרציה לבוררות. שופט מוסמך שנשען רק על החוק היבש. לא ניתן לבחור את השופט.
ערעור ניתן לערער בהתאם להחלטת הצדדים בהסכם הבוררות ובכפוף לחוק הבוררות. ניתן לערער.

ניתן לראות כי ישנם הבדלים משמעותיים בין בחירה בבית משפט לקיום הליך בוררות. היתרונות המהותיים של הבוררות על פני תביעה משפטית, הינם קיצור ההליכים, סיום הסכסוך במהירות, בעלות זולה יותר, ביעילות ובאווירה נעימה, כשהשליטה בידי הצדדים, שמעוניינים להמשיך בחייהם ולסיים את הסכסוך בהקדם, על הצד הטוב ביותר.