א א א

מה ההבדל בין גישור לבוררות?

הליך בוררות הוא הליך הדומה להליך שיפוטי. הצדדים מביאים את הסכסוך להכרעת הבורר, ההכרעה מתקבלת על ידי הבורר והצדדים מחוייבים לקבלה. בהליך גישור אין  למגשר סמכות הכרעה. המגשר פועל להבאת הצדדים להסדר המוסכם עליהם. הצדדים הם שקובעים את ההסדר.מרגע שצד הסכים להעביר את ההליך לבוררות הוא אינו יכול לחזור בו מהסכמתו, בגישור לעומת זאת, תמיד קיימת האפשרות לעזוב את ההליך. הליך בוררות דומה להליך שיפוטי ולכן אסור לבורר להפגש עם אחד הצדדים בנפרד, בהליך גישור לעומת זאת, האפשרות של המגשר להפגש עם הצדדים בנפרד היא מאבני היסוד של ההליך.