א א א

האם אתם מקיימים גם בוררות לפי דין תורה?

אכן כן. ניתן לפנות לפדרציה לבוררות וישנם בוררים המקיימים בוררות לפי דין תורה במידה והצדדים מעוניינים בכך.