א א א

כיצד מתנהל גישור?

דיון פתוח חופשי וברוח טובה

הליך הגישור הוא הליך של דיון פתוח, חופשי וברוח טובה. בניגוד להליכים משפטיים או הליך בוררות,המגשר יכול להיפגש עם כל צד בנפרד ולשמוע את דעתו. דברים הנאמרים למגשר נשמרים בחיסיון מוחלט.הליך גישור מתחיל בדרך כלל בשיחה משותפת של הצדדים בה כל משתתף אומר את דעתו ומציג את זווית הראייה שלו על הסכסוך. לאחר השיחה המשותפת עוברים הצדדים לפגישות נפרדות עם המגשר בהם הם יכולים לומר את הדברים האישיים שאינם רוצים או אינם יכולים לומר בנוכחות הצדדים האחרים. לאחר השיחות הנפרדות מתקיימת בדרך כלל שיחה משותפת נוספת בה מנסה המגשר לגשר בין עמדות הצדדים ולהביא את הצדדים ולראות ולהבין את זווית הראייה של הצדדים האחרים. ניתן להשתמש בגישור כמעט בכל תחום שיש בו סכסוך. הליך הגישור מאפשר לצדדים המעורבים בסכסוך להיפגש עם מגשר שעוזר לצדדים לפתח שיחה על האינטרסים של כל אחד מהצדדים ולמצוא פתרון שיענה על האינטרסים של כל הצדדים.

מעימות לשיתוף פעולה

מודל הגישור הרווח ביותר הוא המודל הפרגמטי.  מודל הגישור הפרגמטי משנה את הדרך בה פועלים הצדדים מהתנהלות לעומתית בה הצדדים יוצאים זה נגד זה להתנהלות שיתופית המתמקדת בפתרון מעשי של הבעיות. בניגוד להליך לעומתי בו הדגש ניתן על שכנוע השופט כי הגרסה של הצד שלי נכונה והגרסה של הצד השני שקרית, ולכן יש להעדיף את הגירסה שלי, מתמקדים בהליך גישור בחשיפת הצרכים והאינטרסים של הצדדים ובאיתור פתרון הולם מוסכם על הצדדים העונה על מרב הצרכים והאינטרסים של שני הצדדים. המודל הפרגמטי מבקש להפוך את הצדדים היריבים לצוות משא ומתן משותף המתכנס לשם טיפול ענייני, ממוקד ויעיל בסכסוך עד לפתרונו.

עקרונות הפעולה

עקרונות הפעולה של הליך גישור כזה הם:

(א) "הפרדת האנשים מהבעיה" המגשר ממקד את הדיון בבעיה שבלב הסכסוך ומונע הטלת דופי באנשים המעורבים ;

(ב) "התמקדות באינטרסים ולא בעמדות"  המגשר ממקד את הדיון בבחינת הרצונות האינטרסים והצרכים של הצדדים לסכסוך ואינו מאפשר למקד את הדיון בהשמעה חוזרת של טיעונים משפטיים שעניינם זכויות וחובות;

(ג) "פתרונות המועילים לכל הצדדים" המגשר מציע לצדדים לבחון פתרונות אפשריים שיש בהם כדי להביא תועלת ורווח לכל הצדדים המעורבים בסכסוך;

(ד) "שימוש  בקריטריונים אובייקטיביים" המגשר מציע לצדדים להסתייע בקריטריוניים אובייקטיביים לבחינת יישימותו של הפתרון, כגון מחירון מקובל בתחום.