א א א

היתרונות בהליך גישור

 

 • חסכון בעלות המשפט.
 • חסכון בזמן ההתדיינות.
 • בחירת המגשר על ידי הצדדים.
 • הכרת הצדדים באופן אישי ולמידת הסכסוך בחיבור למציאות החיים.
 • תוצאה המאפשרת win-win.
 • המגשר מומחה בסוג הסכסוך המדובר.
 • יכולת הצדדים לבטא עצמם בהקשר לסכסוך ולהליך.
 • שימור האינטרסים החשובים של כל צד להליך.
 • שליטה מלאה בתוצאות הגישור.
 • הליך וולונטרי.
 • לא ניתן לעשות שימוש בבימ"ש במידע אשר הועלה בהליך, אם לא צלח.
 • הסכמת הצדדים מונעת ערעור.