top01.jpg

גישור ובוררות בין עסקים וחברות

עסקים יכולים להפיק תועלת משמעותית בבחירה בהליך בוררות לפתרון סכסוכים ומחלוקות. הדיסקרטיות, מהירות הטיפול בהליך, החיסכון בזמן והיעילות הובילו יועצי חברות רבים להמליץ על בוררות כאופציה מועדפת לכל עסק, חברה או ארגון. מחקר שנערך ע"י מכון למשפטים אזרחיים, מעיד על כך שרבים ממקבלי ההחלטות בחברות עסקיות, מאמצים את הליך הבוררות, המהווה הליך משפטי לכל דבר ועניין, בשל יתרונותיו הרבים בעיקר לעסקים, והן מכיוון שהבוררות מאפשרת להם להמשיך להתנהל ולסיים את הסכסוך במהרה.

 

פשיטות רגל, מיזוגים ורכישות, מצגי שווא פיננסים, תביעות צרכנים על אחריות מוצר, דרישה לפירעון והחזרים, סכסוך על חוב כספי מול ספקים ועוד, ניתנים לפתרון מהיר וצודק בפדרציה לבוררות.

לקבלת מידע נוסף והגשת בקשה לפתיחת הליך בוררות אנא הקליקו כאן ונשמח לעזור.