״צדק בלי חוכמה, הוא בלתי אפשרי״ (ג׳יימס אנטוני פרוד)

אנו מאמינים בצדק, אך לא פחות מזה, אנו מאמינים בחוכמה. חוכמה שלפני המעשה ולא אחריו.
הפדרציה לבוררות הוקמה מתוך הבנה כי פעילות מקצועית ויעילה יכולה להביא צדק למקומות בהם הבירוקרטיה מעכבת אותו. תפקידה של הפדרציה לבוררות לסייע
לאזרחי ישראל ליהנות מהליך משפטי מקצועי, שקוף, צודק ומהיר, כאלטרנטיבה להמתנה הארוכה ולסרבול הקיים בהליך משפטי רגיל.
הפדרציה לבוררות מושתתת על מקצועיות, שקיפות ואיזון, ומעניקה לכם את הפתרון המושלם לסכסוכים עסקיים, אישיים, משפחתיים או צרכניים.
״הפדרציה לבוררות רואה לעצמה זכות גדולה להיות בית להליכי בוררות המשרתים את מערכת המשפט ואת אזרחי המדינה ופועלת לקיום הליכי בוררות ידידותיים,
יעילים והוגנים.״  (פרופ' חמי בן נון)

 

 • נקלעתם לסכסוך אישי/עסקי?

  הפדרציה לבוררות וגישור מציגה בפניכם דרך ייחודית ויעילה לישוב סכסוכים. חשוב שתדעו, להליך הבוררות והגישור מעמד חוקי בישראל.

  הפדרציה לבוררות וגישור מציגה:

  • רשימת מומחים לבחירתכם
  • עלות ידועה מראש
  • מתנהל תוך זמן קצוב

  בואו יחד נסיים את הסכסוך בפדרציה לבוררות וגישור!!

  נא למלא
  נא למלא מספר טלפון
  נא למלא

ל

ה

ש

א

ר

ת

 

פ

ר

ט

י

ם

שיטת הפדרציה לבוררות

ארבעה שלבים לפתרון הסכסוך

2. מוסדות הפדרציה לבוררות

 1. נשיא הפדרציה ותפקידו: נשיא הפדרציה יהיה אדם בעל שיעור קומה אשר יעמוד בראשה, אישיותו ומשנתו יהוו מקור השראה לדרכה ולפעילותה. נשיא הפדרציה יפעל להשיא את פעילות הפדרציה בארץ ובחול באמצעות יצירת קשרים הדדיים לשיתופי פעולה והידוק היחסים הבינלאומיים בנושאים המשותפים. נשיא הפדרציה יכהן בתפקידו 5 שנים. במקרה של נבצרות יו"ר מועצת המנהלים ימלא את תפקידו באופן זמני.
 2. הועד המנהל ותפקידו: הוועד המנהל (להלן: "הוועד") יורכב מחברי מועצת המנהלים שיהיו אמונים על קביעת תקנון פעילות הפדרציה, נוהלי העבודה ופעילותה השוטפת. הוועד הינו הגוף המתווה מדיניות להתנהלות הבוררים הפועלים במסגרתה, קובע כללים ותקנות באשר לפעילות, נוסף להתוויית מדיניות השירות ללקוחות. הוועד יתווה קריטריונים ברורים שיקבעו את דרכי הפעולה בהליכי ביקורת ובקרה והפעילות השוטפת של הפדרציה. הוועד יהיה רשאי להאציל סמכויות למנהל הפדרציה וכן יהיה אמון על מינויו של הנשיא לתקופה בת 5 שנים ובכלל זה יהיה מוסמך להאריך את תקופת כהונתו, או להפסיקה במקרים שלא יתאם את מעמדו.
 3. המנהל/ת הכללי/ת ותפקידו: המנהל הכללי ימונה על ידי הוועד ויהיה אמון על ניהולה השוטף של הפדרציה ויישום מדיניותה ברוח ההחלטות שיתווה הוועד מפעם לפעם, והכול באמצעות הפעלת הגופים הפועלים במסגרת הפדרציה.
 4. מזכירות הפדרציה ותפקידה: תמונה על ידי מנהל הפדרציה, ותרכז תחתיה פעילותה השוטפת, מזכירות הפדרציה תהא אחראית על קבלת חומרים וסיווגם, וכן לתפקודו השוטף של המשרד ולביצוע פעילויות קשורות, כגון ניהול משרד, קבלת פניות וניתובם הפנימי, הפקת מסמכים, תיאום ישיבות מפגשים ועוד.
 5. הוועד לאישור בוררים ותפקידו: הוועד לאישור בוררים יהא אמון על קבלת בוררים לפדרציה על פי אמות מידה שנקבעו בתקנון הפעילות. הועד ידון ויבחן כל מועמדות שתוגש, ובסמכותו אף ליזום פנייה למי שעשויים להתאים לכהן כבורר על פי שיקול דעתו. לוועד מוקנית הסמכות במקרים חריגים לאשר מינויו של בורר גם בהעדר תנאי הסף הנדרשים, ובמקרה כזה יידרש לנמק בכתב את הטעמים שהביאו לבחירה זו.
 6. מבקר הפנים ותפקידו: מבקר הפנים ימונה מחוץ לשורות הפדרציה, בהכשרתו יהיה מבקר הפנים רו"ח וחבר בלשכת רואי החשבון בישראל. מבקר הפנים יהא אמון על פיקוח והתנהלות הפדרציה בכל הקשור למנהל תקין על פי דין, ניהול כספים וכיו"ב. מבקר הפנים יבצע ביקורת שוטפת על הליכי העבודה המתקיימים בפדרציה ויגיש דוח אחת לרבעון לוועד לשם בחינת דרכי התייעלות שיפור הניהול השוטף והפעילות ברוח תקנון פעילות של הפדרציה.
 7. וועדת הביקורת ותפקידה: ועדת הביקורת תורכב משלושה חברים וזו תהא אמונה על בחינתם ופיקוחם של הליכי הבוררות המתקיימים במסגרת הפדרציה משלב פניית הלקוח לפדרציה, בחינת הליך מינוי הבורר לתיק שינהל ובחינת ניהול הליך הבוררות עד מתן פסק הבורר.

ועדת הביקורת תשמש כ"נציבת תלונות הציבור" ככול שתהנה.

מהי בוררות?

בוררות, היא הליך אלטרנטיבי להליך משפטי, באמצעותה ניתן ליישב סכסוכים ולהגיע בתוך זמן קצר לפתרון לטובת שני הצדדים. כשלא ניתן מענה הולם במערכת בתי המשפט, הבוררות הופכת לפתרון מועדף על עסקים ואנשים פרטיים, שרוצים לחסוך בזמן וכסף ולהגיע לסיום הסכסוך בצורה נעימה ויעילה.

יתרונות הבוררות

הבחירה בהליך בוררות לפתרון סכסוכים מעניקה לצדדים יתרונות רבים: חיסכון בזמן יקר וכסף, דיסקרטיות, ניהול ההליך באווירה נעימה, סיום מהיר של הסכסוך וחלופה מוצלחת לניהול הליך במשך שנים ארוכות בבתי משפט. יתרון חשוב נוסף, בבחירה בבורר ולא בשופט, הוא שבורר נשען על החוק, אולם אינו מחויב לפעול רק בהתאם לחוק ויכול להפעיל שיקול דעת מקצועי בהתאם לחוקי השוק ולנורמות נהוגות, או בהתאם לדין תורה.

הבוררים והמגשרים שלנו

הפדרציה לבוררות מציעה בוררים ומגשרים מנוסים בעלי ניסיון וידע במגוון תחומים. הבוררים והמגשרים הפועלים במסגרת הפדרציה לבוררות נבחרים בקפידה ומחויבים לכללי האתיקה של הפדרציה. לפני מינוי בורר להליך, נעשית בדיקה של אי ניגוד אינטרסים. בצורה זו אנו מבטיחים לצדדים הליך אמין, מקצועי ויעיל, ביטחון ושקט נפשי.

מהו גישור ?

גישור הוא הליך פתרון סכסוכים מחוץ לכתלי בית המשפט, בעזרת מגשר, בדרך של הדברות ישירה ובהסכמה בין הצדדים. הליך הגישור מאופיין בדיון פתוח וחופשי וברוח טובה. הגישור מייצג גישה של יישוב סכסוכים בדרך של שלום.  הליך הגישור נועד להביא את הצדדים להסכמה. אם הצדדים לא הגיעו לפתרון המוסכם על כל הצדדים, אין בכוח המגשר לכפות פתרון על הצדדים.